My christmas blog. I min julblogg även om andra fester och traditioner. All photos are my own. Wabi sabi = konsten att njuta av det ofullkomliga.

4 apr. 2024

brunnslockspoesi

Mariam Naraghi gör sällskap med Lina Ekdahl, Malte Persson och Anna Greta Wide utanför Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.

Näckrosbladen guppar, axel
mot axel i svallvågorna. Som om de
jobbar på börsen och vi är pengarna,
vars riktning de ska förutse.

Paddelbladet, verkligare
under vattenytan
trycker båten framåt. Du
vet inte vart vi ska
och hjälper mig dit.      
Mariam Naraghi


Parnass 2 2023 tar upp hur Göteborg befäster poesin med brunnslockspoeter: Lina Ekdahl, Anna Greta Wide, Malte Persson och senast Mariam Naraghi. Göteborg har utnämnts till Unesco city of literature i det internationella nätverket för kreativa städer. Nästa gång du promenerar i Göteborg så titta neråt mot gatan. Brunnslockspoesin är ett sätt att få fler att vända blicken mot gatan och upptäcka såväl poesi som regn – och vart regnet tar vägen.

Inga kommentarer: